Login

Vision og værdier ungdom

I Herning Badminton Klub lægger vi vægt på, at du lærer at spille badminton - bliver bedre - og samtidig har det rart blandt kammerater. Vi vil således arbejde for, at alle spillere i alle aldersklasser tilgodeses - uanset styrke. Vi ønsker, at alle ungdomsspillere oplever optimale udfordringer sportsligt, socialt og personligt i klubben.

Det er ungdomsafdelingens mål at skabe et godt klub- og træningsmiljø i Herning for såvel elite som bredde. Klubben skal være et attraktivt tilbud til alle interesserede børn, både sportsligt og socialt.

Vi vil gerne opnå, at spillerne får bevidsthed om, at der er stor sammenhæng mellem den succes, de oplever i badmintonklubben, i skolen og i kammeratskabsgruppen. Med andre ord, at den enkelte spiller bevidstgøres om, at sportslig succes afhænger af mange forskellige forhold, som indbyrdes skal fungere. At trivsel er en altafgørende forudsætning for sportslig udvikling.

Det er vigtigt, at alle ungdomsspillere fastholder interessen for badminton på det niveau, som talentet rækker til. Dette gælder i særdeleshed også ved overgangen fra ungdomsspiller til seniorspiller.

Overordnet vægter vi udviklingen af dygtige spillere særdeles højt, men værdsætter også dem, der nyder at spille badminton for ”spillets skyld”! Vi ønsker elite, men ikke på bekostning af en solid bredde. Vi vil gerne markere os som en klub, der udvikler mange børn og unge til dygtige badmintonspillere, men lige så vigtigt også til positive, sportslige og sociale mennesker

I Herning Badminton Klub er målet at sikre et højt aktivitetsniveau.
Træner og USU sørger for, at der arrangeres lejre, samlinger og ekstra træning i ferierne.
Der tilmeldes hold i så mange årgange i holdturneringen, som det kan lade sig gøre, og vi følger op på stævneaktiviteten.

Spiller man badminton i Herning Badminton Klub forventes en høj træningsmoral. Man passer sin træning, og man giver den fuld gas, når man er der. Dels for selv at få så meget ud af det som muligt, men også for at give træningskammeraterne den samme gode træningsoplevelse. Der skal virkelig en god grund til ikke at komme til træning og kamp.

Udover at spille badminton sammen er det sociale også en afgørende faktor for, at det er sjovt at være i Herning Badminton Klub. Der opfordres til at deltage i de sociale arrangementer, der er i klubben.

Der skal mange hjælpere til, for at alt går op i en højere enhed i en klub som Herning Badminton Klub. Vi vil arbejde for, at alle forældre er indstillede på at give en hånd med i klubben - i udvalg, som holdledere, med ad hoc opgaver, kagebagning mm.