Login

Talentstøtte

Herning Badminton Klub var blandt de første idrætsklubber i Herning Kommune, der i 2006 fik mulighed for at tilbyde klubbens talenter deltagelse i talentidrætsklasserne på Sønderagerskolen i Herning.

Det første år deltog 3 af klubbens talenter i talentidrætsklasserne. Denne udvikling er siden starten udvidet til, at 18 af klubbens talenter nu i sæsonen 2015/16 deltager i disse talentidrætsklasser.

Denne udvikling er meget glædelig for Herning Badminton Klub; men ville ikke have været mulig uden den kontante trænerstøtte, som klubben har modtaget fra Herning Elite.

Herning Elite har som et primært mål, at der i dialog med de individuelle idrætsforbund indgås en aftale om, at forbundets regionale fællestræning for talenter – ”kraftcentertræning” – placeres indenfor Herning Kommune.

Herning Badminton Klub og Herning Elite støtter dette fælles tiltag i dialog med Danmarks Badminton Forbund.