Login

Talentidrætsklasser

Herning Badminton Klub er aktiv deltager i udviklingen af idrætstalenter i Herning Kommune.

Har du lyst til at udvikle dig på det sportslige plan, så tilbyder klubben dig mulighed for optagelse i særlige talentidrætsklasser for 7. til 10. klassetrin på Sønderagerskolen i Herning. Disse talentidrætsklasser giver dig mulighed for at ekstratræne i to timer om morgenen to gange ugentligt.

Eneste forudsætninger for optagelse i disse talentidrætsklasser er:

  • - at du sportsligt er i stand til af begå dig på mester- eller eliterække niveau
  • - at du er medlem af klubben

Det er klubbens cheftræner, der afgør, om du er kvalificeret til at deltage i talentidrætsklasserne.

Såfremt du spiller i en anden klub, så har du alligevel mulighed for at komme til en til kvalifikationstest hos Herning Badminton Klub. Du skal blot kontakte vores cheftræner herom. Han vil arrangere, at du deltager i nogle træningstimer sammen med klubbens øvrige spillere. Ud fra disse træningstimer vil han efterfølgende tage en samtale med dig og afgøre, om du er kvalificeret til optagelse i talentidrætsklasserne.

Det er ikke noget krav, at du bor i Herning Kommune, for at blive optaget i talentidrætsklasserne. Alle badmintonspillere, der ønsker at dygtiggøre sig i sin sport, er altid velkomne i klubben. Klubben har allerede i dag en række badmintontalenter, der kommer fra andre kommuner.

Når klubbens cheftræner har afgjort, at du er kvalificeret til at deltage i talentidrætsklasserne, så skal der indsendes ansøgning om optagelse i talentidrætsklasserne hos Sønderagerskolen.

Optagelse sker kun én gang årligt i januar måned for det kommende skoleår.

Herning Badminton Klub anbefaler, at du indhenter oplysninger om indmeldelse på  Sønderagerskolens talentidrætsklasser via skolens hjemmeside – www.soenderagerskolen.dk – her finder du alle oplysninger om indmeldelse, skemaplan, madordning m.m.

Sønderagerskolen har en særlig projektkoordinator – Jesper Skånstrøm - tilknyttet talentidrætsklasserne, og vi anbefaler, at du kontakter ham angående alt det praktiske med optagelse på skolen.

Sønderagerskolens projektkoordinator træffes på:

Sønderagerskolen, Tjaikofskisvej 3, 7400 Herning ,Tel: 96 28 78 78 / E-mail: soenderager@herning.dk , eller direkte jesper.skaanstroem1@soenderagerskolen.dk / Mobil: 21 44 66 04

Hvis du ønsker at kende grundlaget for Herning Kommunes særlige indsats for idrætstalenter, så vil vi anbefale dig at søge nærmere oplysninger hos Herning Elite på www.herningelite.dk

Herning Badminton Klubs koordinator for talentidrætsklasserne er:
Formand Søren Ole Nielsen   

Morgentræning

Morgentræningen varetages af Lars Engelbrechtsen, der i en årrække var cheftræner for Herning Badminton Klub. Lars Engelbrechtsen var i 1970’erne og 1980’erne tillige landstræner for ungdomstalenter i Danmark, og sideløbende hermed udviklede han også dengang en række badmintontalenter for Herning Badminton Klub.