Login

Generalforsamling 2017

06.09.2017 19:21 af Herning Badminton Klub

Generalforsamling torsdag, den 21. september 2017
kl. 19.00 i mødelokale 2 i SportsCenter Herning,
Holingknuden 3, 7400 Herning

 Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Godkendelse af stemmeberettigede i h. t. § 7
3. Formandens beretning
4. Revideret regnskab til godkendelse - Budget for det kommende år
5. Fastsættelse af kontingent
6. Indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen:
     a) Formand (Lige år)
     b) Kasserer (Ulige år)
     c) Sekretær (Lige år)
     d) 4 medlemmer (2 i lige år - 2 i ulige år) 
8. Valg af revisor
9. Eventuelt

 

Tilbage