Login

Mentaltræning

Mentaltræning indgår i dag som en naturlig del af en badmintonspillers univers for at blive bedre til sin sport.  Mentaltræning kan med fordel inddrages i udøvers udvikling fra alderen omkring 7. til 8. skoleår.

I Herning Badminton Klub modtager talentidrætsklassernes deltagere oplysning om mentaltræning, og hvordan en sådan træning kan være med til at forbedre den enkelte udøvers idrætspræstation.

Herning Badminton Klub afholder årligt en klubaften, hvor en professionel mentaltræner inviteres til at give deltagerne et indblik i, hvad mentaltræning går ud på, samt fortælle hvordan den enkelte spiller selv kan være med til at forbedre egen præstation ved anvendelse af mentaltræning.

Såfremt der er forældre til unge badmintonspillere i Herning Badminton Klub, der ønsker at vide mere om individuel mentaltræning for deres teenager barn/børn, så kan dette drøftes med klubbens cheftræner.