Login

Vejledning: hvordan lejes en bane for en hel sæson – sæsonbooking 

Hele tilmeldingsproceduren foregår på Herning Badminton Klubs hjemmeside under topmenupunktet ”banebooking”.

Se mere i denne vejledning: